Zamknij ładowanie
ł a d u j ę

Klub Generałów Państwowej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej

about image

Nasze Cele

Działania na rzecz kultywowania i popularyzowania tradycji historycznych polskiego pożarnictwa.
Dzielenie się ze środowiskiem pożarniczym wiedzą i doświadczeniem, a w szczególności dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szeroko pojętego ratownictwa i innych form ochrony ludności.
Wspieranie działań środowisk pożarniczych na rzecz zapewnienia wysokiego prestiżu służby pożarniczej oraz inspirowanie środowiska pożarniczego do należytej troski o honor, godność i autorytet strażaka.
Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz integrowania środowiska pożarniczego poprzez tworzenie dobrych relacji z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej wszystkich szczebli i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Podejmowanie przedsięwzięć pomocowych na rzecz członków Klubu oraz ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych lub zdrowotnych.

Realizacja

Kto?

Cele działania Klubu realizowane są poprzez pracę społeczną wszystkich członków Klubu.

Jak?

Poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz administracji rządowej i samorządowej.
 
Poprzez inspirację różnych środowisk do współpracy, w tym w zakresie organizowania konferencji, sesji popularno-naukowych, działalności publicystycznej i wydawniczej, konkursów i turniejów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i innych form ochrony ludności oraz patriotycznych tradycji i historii polskiego pożarnictwa.
 
Propagowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i innych form ochrony ludności w środowisku pożarniczym oraz organizowanie w tym zakresie spotkań z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, naukowych, organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych, a także uczestniczenie w różnych formach spotkań organizowanych przez te środowiska.

Kiedy?

W każdej wolnej chwili i w każdej sytuacji wynikającej z potrzeb środowiska pożarniczego.